“İlmihal” Diyanet TV’de…

16 Ekim 2020 Cuma
“İlmihal” Diyanet TV’de…

“İlmihal” Diyanet TV’de…

Diyanet TV’de ekranlara gelen “İlmihal” programında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay’ın anlatımıyla Müslüman olmanın, Müslümanlığın gerekliliklerini yerine getirmenin ön şartı durumundaki temel dini bilgi ve uygulamalar izleyiciye aktarılıyor.

İnanç, ibadet, muâmelât, ahlâk konuları, Hz. Peygamber’in hayatına dair özlü bilgilerin anlatıldığı “İlmihal”  programında, bu hafta “Dini Hükümlerin Hedefleri Nelerdir?” konu başlığı altında dini ve şer'i hükümlerin kaynakları, içtihat ve kıyas konuları ele alındı.

“Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Kur'an'ın evrensel olması demek; ilkeleri, kuralları ve amaçları ile bir hükme rehberlik etmesi demektir.” diyen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Günay, dini içtihatların nasıl yapıldığını şu sözlerle ifade etti:

“Alimlerin yorumlarına göre ibadet esasları, Kur'an ve sünnette belirlenmiştir. Genel ilkelerin temel prensipleri, Kur'an ve sünnette belirlenmiş durumdadır. Dolayısıyla, her türlü yeni olaylar Kur'an ve sünnette bulunacak anlamına gelmez. Bizim, yeni meydana gelmiş olayları Kur'an ve sünnetteki ilkelerden çıkarmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle yeni bir meselenin Kur'an ve sünnette açık net bir şekilde geçip geçmediğini anlamamız gerekir. Buna biz içtihat adını veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerimenin nasıl anlaşılması ve sınırlandırılması gerektiği, kapalılıkları nasıl giderilecek bunlarla ilgili içtihatlara biz beyan içtihadı adını veriyoruz.”

“İlmihal” her Pazartesi saat 14.00’te Diyanet TV'de...