Din İşleri Yüksek Kurulunun Yeni Üyeleri Belirleniyor

26 Mayıs 2015 Salı

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dininin temel bilgi kaynakları ile güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dini konularda fetva veren Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni üyeleri belirleniyor. Dün yapılan oylamada üyelik için başvuran 101 kişiden 24’ü üye adayı olarak belirlendi. Oylama öncesi bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, topluma yol gösterme noktasında bir güncellenme ihtiyacı olduğunun altını çizdi. 

Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulunun mevcut üyeleri 7 yıllık görev sürelerini tamamladı. Yeni kurul üyelerinin belirlenmesi sürecinde de ilk aşama tamamlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olmak için başvuruda bulunan 101 kişi arasından 24 üye adayı belirlemek için oylama yapıldı. 
 
Oylama öncesi bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Din İşleri Yüksek Kurulunun varlığının önemine işaret etti: “Din İşleri Yüksek Kurulunun varlığı Diyanet kadar önemlidir. Devletin din konusunda, dinin diyani alanlarında Din İşleri Yüksek Kurulunun büyük görevleri olmuştur. Bu kurulun İslam’a ve bu milletin dinine katkıları olmuştur. Bu kurul, varlığından beri İslam’ın hiçbir hükmünden taviz vermemiş olmasından, dinin sabitelerinden asla şaşmamış olmasından dolayı tarihe altın harflerle yazılacaktır.”
Başkan Görmez, İslam dünyasının içinden geçtiği zorlukları hatırlattı; toplumun diyani ihtiyaçlarının karşılanması noktasında güncellenme ihtiyacı olduğunun altını çizdi: 
 
“İslam’ın sabitelerinden zerre kadar taviz vermeden ama İslam’ın içinden geçtiği süreçleri dikkate alarak, ümmetin maslahatını dikkate alarak fetvaları en güzel şekilde topluma takdim etme ihtiyacımız var. Cehd ve gayretimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Hazır çözümlerimizi güncellemeden nakletmek ne kadar faydalı ne kadar zararlı düşünmek gerekiyor.” 
 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, daha sonra da oylamaya geçildi. En az lisans düzeyinde dini eğitim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş 24 üye adayın ismi belirlendi. 
 
Bundan sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanı, aday tespit kurulunca belirlenmiş 24 üye aday arasından 12 kişiyi, ayrıca ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek. Bakanlar Kurulu’nun da onayının ardından Din İşleri Yüksek Kurulunun 16 yeni üyesi göreve başlayacak.