Hac kuraları ne zaman? (2016)

23 Şubat 2016 Salı

Merakla beklenen hac kuraları tarihi belli oldu. 2016 Hac Kuraları, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımı ile 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11'de gerçekleşecektir. Bu seneki hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın kura sonuçlarının açıklanacağı hac kura çekim törenine hacı adaylarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

2016 yılı hac kurası canlı yayın ile Diyanet TV ekranlarından 2 Mart Çarşamba günü saat 11'de yayınlanacaktır. 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Kurası Tarihi Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kurası tarihi belli oldu, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımı ile 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11'de gerçekleşecektir.

 

Hac

İslam’ın beş esasından birisi de hac’dır. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

 

“Gitmeye gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi (haccetmesi), Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”(153)

 

Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur:

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’yi ziyaret etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”(154)

 

153 3/Al-i İmrân, 97.

154 Buhari, “İman”, 2; Müslim, “İman”, 5.

155 Buhari, “Hacc”, 4.

 

Haccın Faydaları

Her şeyden önce hac, Allah’ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki:

Hac, günahlara kefarettir. Allah rızası için hacceden kimsenin küçük günahları bağışlanır. 

Nitekim Peygamberimiz;

“Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac’dan)” döner (155) buyurmuştur.

 

Resul-i Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir.

 

Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır.

Ayrıca hac yolculuğu, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak, fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir.

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar.

Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah’a yönelerek ibadet edip O’ndan af bağış dilemeleri, ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir.

Sosyal durumu ne olursa olsun, her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması, doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.

Hac Kimlere Farzdır?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

1.Müslüman olmak.

2.Akıllı olmak.

3.Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.

4.Hür olmak.

5. Haccın farz olduğunu bilmek.

(Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)

6. Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.

7. Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

8. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

 

Haccın Edasının Şartları

Yukarıda sayılan şartlardan başka, hac görevini bizzat yapmak için bazı şartlar daha vardır. Bunlara, Haccın edasının şartları denir ve şunlardır:

1. Vücutça sağlıklı olmak. Kör, kötürüm, felçli ve hac yolculuğuna dayanamayacak kadar hasta ve yaşlı olmamak.

2. Hapiste olmak gibi hacca gitmesine bir engeli bulunmamak.

3. Yol güvenliği olmak.

4, Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.(156.)

5- Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadının iddet süresi bitmiş olmak.

 

Haccın Sahih Olmasının Şartlan

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak.

3. İhrama girmek.

4. Haccı belirli zamanda yapmak.

5. Vakfe, tavaf ve sa’y gibi menasikten her birini tayin edilen yerlerde yapmaktır.

 

Haccın Vakti

Haccın belirli vakti vardır. Hac bu vakitte yapılır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Hac, bilinen aylardadır. "157"

Hac ayları, hac menasikinin başlayıp devam ettiği Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on günüdür. Hac, bu aylarda yapılır.

 

 

Kaynak: İslam İlmihali, Lütfi Şentürk Seyfettin Yazıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları