Bilimin insanlığın hayatındaki önemi, Türk ve İslam Bilginlerinin bilim tarihindeki yeri, bugünkü uygarlığın gelişmesindeki katkıları ve bu alanda ortaya koydukları eserler, icat ve keşifler ele alınmaktadır. Cabin Hayyan, Harezmi, İbni sina, Biruni, Cezeri, Gıyaseddin Kaşi, Ebubekir Razi, Ömer Hayyam, Fergani, Heysem, Nasrettin Tusi, Ali Kuşçu Takiddin v.b. gibi nice bilim adamlarına programın akışı içerisinde yer verilmiştir.

Bölümler

+ Tümü