7. Dini Yayınlar Kongresi Sonuç Bildirgesi

25 Nisan 2019 Perşembe

19-21 Nisan günleri arasında, Gençlik Ve Yeni Dijital Medya ekseninde doğru dini bilginin aktarılması amacıyla yapılan çalışmaların ele alındığı “7. Dini Yayınlar Kongresi” sona erdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın “Gençliğe Yönelik Dini Yayıncılık” değerlendirme oturumu sonrası yapılan toplantıda, üç gün süren kongre sürecinde kayda geçilen sonuçlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt tarafından okunan sonuç bildirisiyle kamuoyuyla paylaşıldı. İşte sonuç bildirgesinden bazı önemli başlıklar.

“7. Dini Yayınlar Kongresi” kamuoyu ile paylaşılan 20 maddelik sonuç bildirgesiyle tamamlandı.

İstanbul’da “gençliğe yönelik yayıncılık” temasıyla gerçekleştirilen “7. Dini yayınlar kongresi” sona erdi. Kongrede dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında fikir birliği sağlanan konular, kongre sonuç bildirgesinde açıklandı. 

3 gün süren kongrede gerçekleşen fikir alışverişleriyle şekillenen 20 maddelik sonuç bildirgesini Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt kamuoyuyla paylaştı. 

Gençliğin, teknolojinin sağladığı yararlarla birlikte maruz kaldığı tehlikelere de dikkat çekilen bildirgede, gençliği bilinçlendirmenin yolunun dinî ve ahlakî bir duyarlılıktan geçtiğinin altı çizildi. 

Bildirgede; bilgiye ulaşma sürecinde din karşıtı akımlara da dikkat çekildi. “Gençleri Kur’an ve sünnete dayalı sahih bilgiyle buluşturacak eserler kaleme alınmalıdır” denildi.

Fetö gibi dini istismar eden terör örgütlerine ve islamofobiye karşı yayınların da güçlendirilmesi görüşü öne çıktı. 

Yayıncılık alanında dijital dönüşüme sıkça vurgu yapılan kongreden çıkan sonuçlardan birisi de, dijital alanda gençlere yönelik müstakil yayınlara ağırlık verilmeli görüşü oldu. 

Dijital yayıncılık bağlamında oluşturulması planlanan “Genç Diyanet” portalı da sonuç bildirgesine gündeme geldi.