Ankara İlahiyat’ta Sempozyum

11 Mayıs 2017 Perşembe

'Geçmişten günümüze din anlayışı farklılıklarını belirleyen etkenler' Ankara’da düzenlenen bir sempozyumda ele alınıyor. Ankara Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda gençler ilim adamlarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanma imkanı da buluyor. İlk gününde sempozyuma, Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfi Doğan da katıldı; doğan, ilmin ve okumanın önemine vurgu yaptı.

"Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler" Masaya Yatırılıyor

İlahiyat fakültesi öğrencileri geçmişten günümüze din anlayışı farklılıklarının ele alındığı bir sempozyumda biraraya geldi. Sempozyum Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ilahiyat araştırmaları merkezi tarafından düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfının da destek verdiği programa Diyanet İşleri Eski Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan ile birçok ilim adamı ve akademisyen katıldı.

Amaç ilahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin geleceğe faydalı, nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlamak. Bunun için 3 gün boyunca gençler oturumlarla, yapılan konuşmalarla ilim adamlarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanma imkanı bulacak.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan sempozyumda Diyanet TV mikrofonlarına ilmin ve okumanın önemini anlattı. Gençlere islam ahlakından ayrılmadan okuyun çağrısında bulundu;

"Karanlıkları aydınlatan bir ışıktır ilim onun için Kuran-ı Kerimde der ki; "hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" görenle görmeyen bir olmadığı gibi ne yapıp yapıp millet olarak en küçük aileden en geniş aileye kadar evlatlarımıza faydalı bilgiler öğretmeli ve imkan varsa kız ve erkek evlatlarımız İslam adabını koruyarak en az bir yüksek tahsil yapma imkanı sağlanmalıdır."