Din Hizmetine Adanmış bir ömür: Süleyman Uludağ

26 Ekim 2021 Salı
Din Hizmetine Adanmış bir ömür: Süleyman Uludağ

Din Hizmetine Adanmış bir ömür: Süleyman Uludağ

Diyanet TV’de ekranlara gelen din görevlisi, akademisyen olarak din hizmeti vermiş kişilerin hayatlarının anlatıldığı “Din Hizmetine Adanmış Ömürler” belgeseline Tasavvuf üzerine önemli çalışmalarda bulunmuş Prof. Dr. Süleyman Uludağ konuk oldu. 

Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın hayatını ve eserlerini kendi dilinden anlattığı programda, öğrencileri ve arkadaşları da yaptıkları konuşmalarda Uludağ’ın tevazu ve irfan sahibi olduğuna dikkat çektiler. 

Uludağ’ın bütün ömrünü ilme adadığını söyleyen Öğrencisi Prof. Dr. Cağfer Karadaş “Süleyman hoca, dünyaya az kıymet veren birisidir. Geri kalan bütün ömrünü ilme adamıştır. Bu yönüyle hoca kendisini ilme adamış kimsedir.” dedi.

Uludağ Üniversitesi’nden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, Süleyman Uludağ hocanın tam anlamıyla bir âlim olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Süleyman hoca tevazu sahibidir. Kelimenin tam anlamıyla bir alimdir. İslami İlimlere; fıkha, kelama, tefsire, tasavvuf ve felsefeye bir bütün olarak bakabilen biridir. Geleneksel âlim tipinin bugün yaşayan ender temsilcilerindendir.”

Süleyman Uludağ Kimdir?

Akademisyen, ilahiyatçı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra iktisattan siyaset bilimine ve toplum bilimine birçok alanda telif ve tercüme eserlerin ve makalelerin yazarıdır.

Çorum İmam-Hatip Okulu'nu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Kastamonu İmam-Hatip Okulu'nda üç yıl görev yaptı. 1970'te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde göreve başladı. 1975'te Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne atandı. 2007'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'ndan emekli olmuştur. Kuruluşundan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi'nde 232 maddenin yazarlığını yapmıştır.

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'a yaptığı seyahat izlenimlerini 2002'de “İran'a ve Turan'a Seyahat” adıyla kitaplaştırmıştır. Batum göçmeni bir aileden gelmesi itibarıyla Sovyetler'in çöküşünün ardından bu bölgenin dini uyanışına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Kendi düşünce hayatında önemli bir yer tutan İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisi Süleyman Uludağ'ın Türkçeye kazandırdığı önemli eserlerdendir.

“Din Hizmetine Adanmış Ömürler” her Perşembe saat 14.00’te Diyanet TV’de…