Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kafile Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

11 Temmuz 2019 Perşembe
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kafile Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanlarıyla Afyonkarahisar’da bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı Hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları için düzenlenen “Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısına” katıldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, on binlerce hacı adayını Ravza, Beytullah ve Arafat ile buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün görevlilere teşekkür etti.

Başkan Erbaş, meşakkatli ve heyecanlı bir ibadet süresince hacı adaylarına hizmet ve rehberlik edeceklerini ifade ederek, “Hac organizasyonun başarısı ve bu ibadettin feyiz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkân, bu salonda bulunan hocalarımızın samimiyet ve özveri ile çalışmalarına bağlıdır. Sizlerde de bu bilinci, heyecanı ve gayreti görmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, her birinize teşekkür ediyorum “ dedi.

Hac organizasyonunda kafile başkanlarının önemli sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Kafile başkanının hac organizasyonunun yürütülmesini ve maiyetindekileri en iyi şekilde yöneten bir idareci olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Kafile başkanları, İslam’ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir. Güler yüzü ve mütebessim çehresi ile herkesle iyi ve samimi ilişkiler kurabilen bir iletişimcidir. Hac yolculuğu süresince ortaya çıkabilecek tüm olumsuz durumlara sabırla çözüm getirebilen aksiyon örneğidir. En önemlisi, Rahmanın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır.”

“Hacı adaylarının ibadetlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamalıyız”

Hac ibadetine rehberlik edecek kafile başkanlarının ilmen, fikren, zihnen ve kalben bu hizmete kendisini çok iyi hazırlamaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Birlikte görev yapacağınız din görevlisi hocalarımızın da bu hizmete zihnen ve kalben hazır olmalarını gerekiyor, burada sizlerden rehberlik bekliyoruz. Onlarla sevgi ve samimiyetle iletişim kurarak ihmale meydan vermeden onları yakinen takip etmeniz önemlidir” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, süreç içerisinde zaman zaman problemlerle, üzücü ve rahatsız edici durumlarla karşılaşılabileceğini hatırlatarak, “Esasında bizim gerçek nitelik ve yeteneğimiz bu tip olaylarda ortaya çıkacaktır. Asıl maharet, bu durumlarda ibadetin ruhuna halel getirmeden, sağduyulu bir yaklaşımla çözüm üretmek ve farklı planlarla sorunların üstesinden gelebilmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hacı adaylarının ibadetlerini rükün, farz, vacip gibi açılardan tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini mutlaka sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Haccın her sembolün arka planında var olan büyük manayı mutlaka kuşanmak zorundayız”

“Büyük oranda sembollerle öne çıkan hac ibadetinin mana boyutunu hakkıyla yerine getirmek için ise, her sembolün arka planında var olan büyük manayı mutlaka kuşanmak zorundayız” diyen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Dünyevileşmenin hayatı kuşattığı ve her şeyin madde planında değer gördüğü bir dünyada ihram bize neyi anlatıyor? Sa’y-i yaparken iman, umut, dua ve tevekkülün yanında, büyük bir çaba, arayış, emek ve hareketin varlığının bize mesajı nedir? Kâbe’nin etrafında pervaneler gibi dönerek yaptığımız tavafla kalbimize, Rabbimize ve yeryüzüne neler söylüyoruz? Şeytan taşlama, tıraş vb her hac ibadeti içindeki her uygulamanın Müslümanların hayata, eşyaya, ahlaka bakışını ifade eden çok büyük manaları var. Bu manaları hatırlatalım. Rehberlik ettiğimiz Allah’ın misafirlerini bu sembollerin derin manaları ile buluşturmak bizim çok temel bir sorumluluğumuzdur. Sizlerin ve hacı adaylarının elinde Başkanlığımızın hazırladığı kitaplar var. Bütün bunlara dikkat çekmek ve özümsenmesini sağlamak için çalışmalıyız.”

“Sanki ilk kez gidiyormuşçasına kendimiz hazırlayalım, heyecanımızı diri tutalım”

Hac organizasyonda görevli olan tüm hocaların, haccın menasiki, hikmeti, ruhu ve organizasyonla ilgili her türlü bilgiyle donatılmış bir şekilde yola çıkmaları gerektiği uyarısında bulunan Başkan Erbaş, “Önceki yıllarda birçok defa gitmeleri ve bu görevi ifa etmeleri, hac ibadetinde yer alan ince mesajları yeniden düşünmelerine ve kendilerini, sorumlu oldukları kimseleri zihnen ve kalben bu görevi yapmaya hazırlamalarına engel teşkil etmemelidir. Şunu açıkça ifade edeyim ki; sizi bekleyen en büyük tehlike bu görevin rutinleşmesi ve “biz zaten biliyoruz” duygusunun bizi atalete sevk etmesidir. Sanki ilk kez gidiyormuşçasına kendimiz hazırlayalım, heyecanımızı diri tutalım” diye konuştu.

“İrşat asla ihmal edilmemelidir”

Başkan Erbaş, haccın tebliğ ve irşat açısından büyük bir  imkân ve fırsat olduğuna işaret ederek, “Her konuda olduğu gibi bu ibadette de olmazsa olmazlarımızdan biri irşat programlarımızdır. İrşat programı denilince aklımıza sadece, otelin salonunda toplanmış hacı adayları ve onlara hitap etmek için gelen hatipler olmamalıdır. İrşad, hac boyunca her zaman ve her mekânda usandırmadan, yanlış anlaşılmaya meydan vermeden yapılmalı ve asla da ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“İrşat ve tebliğde hikmet, güzel söz, nezaket gibi ilkelere riayet edilmelidir”

Hac ibadeti bağlamında verilen din hizmetlerinin hac öncesi, hac dönemi ve hac sonrası olarak üç dönem şeklinde düşünülmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Hac öncesi hazırlık ibadetin ilk basamağıdır. Kafileleri belirlenen hacı adaylarımız görevlilerini ve kafile başkanlarını hac öncesi iyi tanımalıdır. Kafile başkanının yolculuktan önce hacı adayları ile tanışması ve onlara güven vermesi aralarında güçlü bir gönül bağının kurulmasına vesile olacağı gibi karşılıklı güzel bir iletişime imkân sağlayacak ve hacı adaylarının irşada hazır hale gelmesine, zorlukların daha kolay ve birlikte aşılmasına zemin teşkil edecektir.  Bunun için öncelikle kafile başkanı Allah’ın misafirlerinin kalplerini ve akıllarını doyurmak için kendine özel hazırlık yapmalı, tüm bilgi kazanımlarını gözden geçirerek konu ile ilgili yeni okumalar yapmalıdır. İrşat ve tebliğde hikmet, güzel söz, tebessüm eden çehre, nezaket, zarafet, nezahet, sabır, anlayış gibi nebevi metodun bütün inceliklerine ve ilkelerine riayet edilmelidir.”

Başkan Erbaş, kadın irşat görevlilerinin yapacağı çalışmaları çok önemli olduğunun altını çizerek, “Çünkü hacılarımızın hemen hemen yarısı kadınlarımızdan oluşmaktadır. İrşat hizmetlerinde görülebilecek eksiklik ve hatalar konusunda bizden müsamaha beklemeyiniz. Bu alanda hepinizden özel gayret, hassasiyet, rehberlik ve takip istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bizler asıl sevabı Allah’ın misafirlerine hizmet etmekten kazanacağız”

“Haccı, sadece bir yasaklar manzumesi olarak değerlendirmeyin” uyarısını yapan Başkan Erbaş, “Ancak sakınılması gereken söz, fiil ve davranışlardan hem kendinizi  hem de hacılarınızı da korumaya gayret edin. Haccın aynı zamanda bir sabır eğitimi olduğunu unutmayalım. Hac yolcusu, Hak yolcusudur. Rahmanın misafirleri olduğumuzu ve Rahman’ın misafirlerine hizmetle yükümlü olduğumuzu asla unutmayacağız. Bizler asıl sevabı ve arınmayı Allah’ın misafirlerine hizmet etmekten kazanacağız” dedi.

Başkan Erbaş, kafile başkanlarına bütün ekip arkadaşlarına karşı motive ve rehberlik edici bir tutumu elden bırakmamalarını tavsiye ederek, “Organizasyonun her kademesinde görev yapan meslektaş ve arkadaşlarınızla koordinasyon ve iletişim halinde olup, eksiksiz ve manevi açıdan son derece bereketli bir ibadet ortamı oluşturmaya gayret göstereceğiz. Eğer biz Allah’ın misafirlerine Allah’ın rızası için hizmet etmeyi en üstün ideal olarak benimser ve bunun için samimiyetle gayret edersek, Allah bizim zorluklarımız kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, önceki aylarda yayınladıkları, sigara içenlerle ilgili genelgeyi hatırlatarak, kafile başkanlarından genelgeyle ilgili hususlarda hassasiyet göstermelerini istedi.

Başkan Erbaş, “Hac organizasyonunda görev alacak olan bütün kardeşlerimize, siz değerli kafile başkanlarımıza kolaylıklar, bereketli ve başarılı bir hac dönemi diliyorum. Cenab-ı Hak zorluklarımızı kolay kılsın” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Remzi Bircan ile 354 kafile başkanı katıldı.