'Gönül Sultanları' Diyanet TV'de...

21 Ocak 2021 Perşembe
'Gönül Sultanları' Diyanet TV'de...

"Gönül Sultanları" Diyanet TV'de...

Diyanet TV'de ekranlara gelen "Gönül Sultanları" programında bu hafta Ahmed Kuddusi Hazretleri anlatıldı. 

Diyanet TV'de ekranlara gelen büyük alimlerin hayatlarının ele alındığı "Gönül Sultanları" programında Hacı Bayram Veli'den Hz. Mevlana'ya Yunus Emre’den Bayezidi Bestami’ye kadar birçok önemli ismin hayatı izleyiciye aktarılıyor.

Programda anlatılan alimlerin yaşadıkları coğrafya, aldıkları eğitimler ve İslam dünyasına katkıları etraflıca ele alınıyor.

Ahmed Kuddûsi Hazretleri Kimdir?

Osmanlı Devleti'nin 18-19. yüzyılda yaşamış mutasavvıf, şair ve alimdir. 15 Temmuz 1769 Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Maraş’tan Niğde’ye göç eden Nakşibendî şeyhi ulemâdan Hacı İbrâhim Efendi’nin oğludur. Dinî bilgileri babasından alan ve kendisine intisap eden Kuddûsî, 1786 yılında babası vefat edince Bor’dan ayrılarak Turhal, Erzincan, Kayseri gibi şehirleri dolaştı, buralardaki meşâyihle görüştü. Daha sonra Şam’a ve Mısır’a, oradan Hicaz’a geçti. On yedi yıl Mekke’de ikamet etti. İstediği feyze ermesi için Anadolu’ya dönüp çokça evlenmesi gerektiği şeklinde mânevî bir işaret üzerine Bor’a döndü. 1807 ve 1810 Osmanlı-Rus savaşına katıldı ve Balkan cephesinde bulundu. Bir süre Şumnu’da kalıp tekrar hacca gitti. Dönüşünde Bor’daki zâviyesinde vaktini müridlerine vaaz ve nasihat ederek geçirmeye başladı. Sûfiyâne, dervişâne ve âşıkane şiirleriyle çevresi üzerinde etkili oldu. 

"Gönül Sultanları" her Çarşamba saat 12.30'da Diyanet TV'de...