Görmez Toplanan Din Şurasına Seslendi

4 Ağustos 2016 Perşembe

Olağanüstü Din Şurası, "15 temmuz darbe girişimi ve din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi" gündemiyle toplandı. Toplantının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ’nün milletin bütün varlığına suikast düzenlemekle kalmadığını, dini mübini İslam’a da büyük zarar verdiğini söyledi. Görmez, FETÖ’nün kalkışma sırasında ortaya koyduğu vahşetin ise, “ne islam’la ne de insanlıkla” ilişkisi olamayacağını vurguladı. 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 temmuz gündemiyle olağanüstü toplanan din şurasına seslendi. O kanlı gecede milletin maneviyatını yükseltmek için çaba gösteren tüm din gönüllülerine teşekkür etti. 

"ezanların susturulduğu darbelerden, darbeleri susturan selaları bize lütfettiği için Allah’a hamdediyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı açılışta konuştu Görmez. FETÖ’nün milletin tüm varlığına suikast düzenlemekle kalmadığını, dine de büyük zarar verdiğini söyledi;

"Bu ihanet şebekesi sadece milletin bütün varlığına suikast düzenlemekle kalmayıp inancımızı güvenimiz şefkat merhamet himmet ve izzetimizi din ve medeniyetimizin bütün şeair ve kıymetlerini, ümmetin ilim irfan, marifet ve hikmet mirasını feragat yardım ve dayanışmanın ulviyetini dinimizi ve dindarlığımız millet nezdinde olduğu kadar insanlık nezdinde de bir düşman akçesine harcayacak öfkeye tahrir etmişlerdir. Daha kahredici olanı ise bu örgütün küresel siyaset borsalarının muktedir müşterilerine kendi meşreplerini yıllarca ılımlı islam, protestan müslümanlık, dinler arası diyalog, hoşgörü, uzlaşmacı müslüman ve benzeri ambalajlarla sunarken 15 temmuz gecesi giriştiği ihanet ile meclisimizi, şehirlerimizi, caddelerimizi bombalayıp aziz vatanımıza, Türkiyemize ve milletimize karşı bir suikate kalkışarak görünür meşrebini Irak ve Suriye’yi kana bulayan DAEŞ vahşetine tercüme etmekten çekinmemiş ar etmemiş ve utanmamışlardır."

Fetö’nün gerçek yüzünün geç anlaşılmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi Başkan Görmez; 

"Rabbimiz yüce kitabında şöyle buyurur: ‘aldatanlar sizi allah’la aldatmasın’ rabbimizin böyle ikaz etmesini ağır bir imtihanla hem ülke ve millet olarak hem Diyanet ve İlahiyat camiası olarak oldukça geç idrak etmenin derin teessür içerisindeyiz."

Mehmet Görmez, dini kendine referans gösteren fetö’nün yapılanmasının ve 15 temmuz gecesi sergilediği vahşet ve ihanetin islam’i değerlerle kesinlikle bağdaşmadığını vurguladı;  "Ahlak dinimizin en temel değeri iken sevgili peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuşken bu örgüt kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, iki yüzlü davranma, çift dilli konuşma, taktik gereği haram işleme kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme,tecessüs faaliyetinde bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma ayak kaydırma gibi gayri ahlaki yöntemlere başvurmuştur."

Görmez, FETÖ ve benzeri yapılarla mücadelede, din adamlarına düşen sorumlulukları hatırlattı. 

"yaşadığımız bu eli hadiseden dersler çıkartmak ve gerekli tedbirleri almak din hizmetleri din öğretimi alanlarında başta hukuki düzenlemeler olmak üzere mevcut eksiklikleri tespit etmek ve buna göre atmamız gereken adımları belirlemek İlahiyat ve Diyanet camiası olarak üzerimize düşeni yapmak insan yetiştirme mekanizmalarımız yeni baştan gözden geçirmek topluma sağlıklı dini eğitimin sunulmasını sağlamak gerekli çalışmaları yapmak gecikmiş bir hizmet olarak karşımızda durmaktadır."

"En önemli hususlardan biri de ister din ve diyanetini öğrenme ve hayırlı hizmetlere omuz verme gayretinde olsun isterse dine ve maneviyata mesafeli ve hatta muhalif olsun gençlerimizin bu tramvatik gelişmeler sonunda din ve maneviyat konusunda içine sürüklenebilecekleri nihilizmin büyüklüğünü görmek ve anlamak gerekmektedir. Önümüzdeki sürecin içinden çıkılamayacak bir fitneye dönüşmemesi için sağduyu ve aklı selime muhtaç olduğumuz her türlü izahtan varestedir."

Olağanüstü Din Şurası, Diyanet camiasının yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün de aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 300’ün üzerinde üye ve temsilcinin katılımıyla başladı. İlk oturumlar bugün öğleden sonra gerçekleştirildi. "15 Temmuz darbe girişimi ve din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi" gündemiyle toplanan şura, yarın sonuç bildirgesinin hazırlanmasının ardından sona erecek.