HAC KURALARI

2020 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuk için ilk adımı olan hac kurasının çekilişi 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10:00 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda başlayacaktır.

Kutsal topraklara yolculuk ederek hac vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman bu sene de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dini vazifelerini yerine getirip hacı olmak amacıyla yaptıkları başvurunun kurasını heyecanla bekleyen hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 2020 Hac Kuraları 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10:00’da çekilecek ve ismi çıkan hacı adayları dini vazifelerini yapmaya hak kazanacak. Hacı adayları kurada isimlerinin çıkmasını ve hac görevlerini yerine getirmeyi bekliyor.

2020 Yılı Hac Kuraları Sonuçları

Hac kuraları 09.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Başkanlığımız Konferans Salonunda çekilecektir. Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden yayınlanacaktır. 

http://hac.diyanet.gov.tr 

 

Hac Kuraları 2020

 

Hac

İslam’ın beş esasından birisi de hac’dır. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” (Al-i İmran Sures, 97)

Peygamberimiz(S.A.S) de şöyle buyurmuştur:

İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

 

Haccın Faydaları

Her şeyden önce hac, Allah’ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki:

Hac, günahlara kefarettir. Allah rızası için hacceden kimsenin küçük günahları bağışlanır.

 

Nitekim Peygamberimiz;

“Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac’dan)” döner (Buhari, “Hacc”, 4.) buyurmuştur.

 

Resul-i Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir. Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır. Ayrıca hac yolculuğu, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak, fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir.

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar.

Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah’a yönelerek ibadet edip O’ndan af bağış dilemeleri, ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir.

Sosyal durumu ne olursa olsun, her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması, doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.

 

Hac Kuraları

 

Hac Kimlere Farzdır?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

 1. Müslüman olmak.
 2. Akıllı olmak.
 3. Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
 4. Hür olmak.
 5. Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
 6. Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
 7. Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
 8. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

 

Haccın Edasının Şartları

Yukarıda sayılan şartlardan başka, hac görevini bizzat yapmak için bazı şartlar daha vardır. Bunlara, Haccın edasının şartları denir ve şunlardır:

 1. Vücutça sağlıklı olmak. Kör, kötürüm, felçli ve hac yolculuğuna dayanamayacak kadar hasta ve yaşlı olmamak.
 2. Hapiste olmak gibi hacca gitmesine bir engeli bulunmamak.
 3. Yol güvenliği olmak.
 4. Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.(156.)
 5. Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadının iddet süresi bitmiş olmak.

 

Hac Kuraları Ne Zaman

 

Haccın Sahih Olmasının Şartlan

 1. Müslüman olmak.
 2. Akıllı olmak.
 3. İhrama girmek.
 4. Haccı belirli zamanda yapmak.
 5. Vakfe, tavaf ve sa’y gibi menasikten her birini tayin edilen yerlerde yapmaktır.

 

Haccın Vakti

Hac ayları, hac menasikinin başlayıp devam ettiği Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce’nin ilk on günüdür. Hac, bu aylarda yapılır.

 

Kaynak:

İslam İlmihali, Lütfi Şentürk Seyfettin Yazıcı
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları