İslam Dünyasına Barış ve İtidal Çağrısı

2 Mart 2015 Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, başkanlığını yürüttüğü Barış ve İtidal Daimi Temas Grubu’nun çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

 

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yetkililerinin yanı sıra Temas Grubu üyeleri Irak’tan Dr. Hüseyin Gazi Hüseyin Abdurrahman, Suriye’den AhmedMuâz el-Hatîb, Tunus’tan Abdülmecid Neccar, Lübnan’dan Dr. Ali el-Hakîm,  Filistin’den Dr. NevafTakrurî, Bosna Hersek’ten Hüseyin Efendi Kavazoviç, Suudi Arabistan’tan Prof. Dr. Münir Hamid Abbud el-Beyatî ve Katar’dan Dr. Ali MuhyiddinKaradağî’nin de katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Görmez, günümüzde İslam dünyasında kardeş kavgasının yükseldiğini, şiddet, tedhiş, katliam ve cami bombalamaları gibi, hem İslam’ın hem de insanlığın kabul edemeyeceği büyük acılar yaşandığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak “Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye giden karınca misali”, İslam bilginlerine, alimlerine, benzer dini müesseselere barış ve itidal çağrısında bulduklarını belirten Başkan Görmez, İslam dünyasından gelen tepkileri de “umut verici” olarak değerlendirdi.

 

İslam Bilginleri Barış ve İtidal Temas Grubu olarak İslam bilginlerine, dini müesseselerin başkanlarına, devlet adamlarına, “İyi Niyet Mektubu” sunma kararı aldıklarını bildiren Başkan Görmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na sunulan “İyi Niyet Mektubu”nuda kamuoyuyla paylaştı.

 

Başkan Görmez, şunları söyledi:

 

İslam dünyası ve Müslümanlar yüzyılımızın en zor şartları altında yaşamakta ve sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Uzun süredir İslam dünyası gerek iç ve gerekse dış sebeplerle bir belirsizlik içerisine girmiştir. Başta Filistin ve Suriye sorunu olmak üzere Müslüman toplumlardaki iç çekişmeler giderek şiddet ve çatışma eğilimini artırmaktadır. Yaşanan bu süreçte adam öldürmeler, intihar saldırıları, masum insanları kaçırmalar, camileri bombalamalar, kutsal mekânları tahrip etmeler ve milyonları yerlerinden yurtlarından etmeler sadece buradaki insanları etkilemekle kalmıyor, İslam algısını tahrip ediyor ve tüm dünyadaki Müslümanların başlarını öne eğdiriyor. Bu durum azınlık olarak yaşadıkları bölgelerde Müslümanları toplumsal dışlanmaya ve ötekileştirilmeye maruz bırakıyor.Müslümanlar bulundukları coğrafyalarda korku, dışlanma ve şiddet tehdidi altında yaşamayla karşı karşıya kalıyorlar. 


“İslamofobi endüstrisi, Müslümanlar aleyhine acımasız bir propaganda yaparak İslam’la ilgili korkuyu yüreklere salmaya çalışıyor…”

 

Bugün bir endüstriye dönüşen İslamofobi, İslam dünyasındaki çatışmaları ve yaşanan manzaraları gösterip Müslümanlar aleyhine acımasız bir propaganda yaparak İslam’la ilgili korkuyu yüreklere salmaya çalışıyor. Gelecekte daha da tahripkâr olacak bu durum karşısında büyük bir sessiz çoğunluğun vicdanı yaralanıyor ve yürekler bu acıyı taşıyamaz hale geliyor. Düne kadar her biri selam ve eman yurdu olan İslam şehirleri kaosla, çatışmayla ve ölümlerle anılır duruma geliyor.

 

“Tüm peygamberlerin ortak mesajı, İslam’ın evrensel barış içeren mesajıdır…”

 

Tüm peygamberlerin ortak mesajı, İslam’ın evrensel barış içeren mesajıdır: Zulmetmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmayacaksın! Herkesin namusunu, canını, nesebini, iffetini, şerefini ve haysiyetini dokunulmaz sayacaksın! İnsanlık tarihi tevhitle şirkin, iyiyle kötünün, hak ile batılın ve adaletle zulmün arasındaki mücadeleyle geçmiştir. Bu bağlamda “Peygamberlerin varisleri olarak içinizden bir grup bulunsun, iyiliği emretsin, kötülükten alıkoysun” hükmünce İslam dünyasının her bölgesinden İslam bilginleri İstanbul’da “Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi” adıyla toplanarak 3 günlük müzakere sonucunda tüm Müslümanlara bir deklarasyon yayınlamışlardır. İş bu temas grubu aşağıdaki çalışmaları yapacaktır:

 

“Toplumsal barışın hayata geçirilmesi için çaba gösterilecektir…”

 

Temas grubu en üst düzeyde bütün ülkeler, kuruluşlar, uluslararası teşkilatlar nezdinde girişimlerde bulunarak çatışmazlık halinin sağlanması ve toplumsal barışın hayata geçirilmesi için çaba gösterecektir.

 

“İslam dünyasında yaşanan çatışmaların kalıcı etnik ve mezhepsel bir yapıya dönüşmemesi için girişimlerde bulunulacaktır…”

 

İslam dünyasında yaşanan çatışmaların kalıcı etnik ve mezhepsel bir yapıya dönüşmemesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.

 

“Barış dilinin yaygınlaşması için entelektüel bir çaba ve gayret içinde olunacaktır…”

 

Başta İslam ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada İslam’ın barış ve çatışmazlık dilinin yaygınlaşması için entelektüel bir çaba ve gayret içinde olacaktır.

 

“Çatışma alanlarında sorunların dini hassasiyetler çerçevesinde çözülmesi için gayret sarf edilecektir…”

 

Sıcak çatışma alanlarında ve çatışan taraflar nezdinde, sorunların dini hassasiyetler çerçevesinde çözülmesi için çaba sarf edecek ve çatışmazlık ortamını sağlamaya çalışacaktır.

 

“İslam dünyasında terör ve şiddet eylemleri bulunan tüm grupların marjinalize edilmesi gerekmektedir…”

 

Uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerinde baskı oluşturarak, İslam dünyasında terör, şiddet vb. tutum, yol ve yöntem içerisinde bulunan tüm grupların marjinalize edilmesi için gayret edecektir.

 

“İslam alimlerinin barış ve itidal çabalarına katkı sağlanmalıdır…”

 

Mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun, İslam toplumlarına yön veren İslam alimlerinin barış ve itidal çabalarına katkı sağlamalarını temin etmeye çalışacaktır. 

 

“Barış içinde birlikte yaşama kültürünü, ümmetin arasında yayma gayreti içinde olunacaktır…”

 

Barış içinde birlikte yaşama ve iletişime açık olma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla İslam alimleri arasında irtibat sağlayacak ve bu kültürü ümmetin arasında yayma gayreti içinde olacaktır.