İslam Dünyasında Birliğin Önemi

27 Eylül 2017 Çarşamba

İslam ülkeleri arasında birlik sağlanmasının önemi; İstanbul’daki bir uluslararası konferansta değerlendirildi. Türkiye-Azerbaycan örneğinde İslam Dayanışması Konferansı’na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Türkiye-Azerbaycan örneğinde İslam Dayanışması Uluslararası Konferansında, islam ülkelerinde son yıllarda yaşanan sıkıntılar hatırlatılarak, birlik ve dayanışmanın hayati önemine vurgu yapıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslümanların Kur'an ve sünneti doğru anlamasıyla terör sorununun önüne geçilebiceğini vurguladı.

“Eğer müslümanlar Kur'an ve sünneti doğru anlamış olsalar İslam'ın kavramlarını doğru öğrenmiş, öğretmiş ve yaşamış olsalar, bugün İslam dünyasında tek bir terör örgütünün yer bulamamış olması lazım. Nereden bakarsanız bakın İslamı istismar eden Ku’ran ı istismar eden Allah’la Kur’an la, peygamberle insanları ölüme atan ve daha ziyade şeytanın peşinden koşan pek çok terör örgütü var.”

Bozdağ; İslamofobi ile müslümanlar üzerinde baskı kurulduğunu söyledi.

“DEAŞ, El Kaide terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin ortaya çıkmasından sonra yeryüzünde insanlar 'Müslümanım' diyerek çok rahat şekilde gezebilme imkanını neredeyse kaybetmek üzere. “

Bozdağ sorunların çözümü için İslam alimlerini göreve çağırdı.

“Şu anda DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere İslam'ı istismar eden bütün terör örgütleri yaptıklarıyla Allah'a, Peygamber'e ve İslam'a en büyük düşmanlığı ve kötülüğü yapıyorlar. O nedenle bu terör örgütleri karşısında mücadelede en önemli görev İslam alimlerinindir, bilim insanlarınındır. Müftülerimize düşmektedir. Din görevi yapanlara düşmektedir.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da teröre ve islamofobiye karşı birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı.

“Terörün her çeşidine, ayrımcılığa, islamofobi'ye, toplumu bölücü aşırılıklara karşı hem teorik hem de pratik alanlarda karşılıklı dayanışma içerisinde olmak, ümmetimizin ve toplumlarımızın geleceği, maddi-manevi inkişafımız bakımından fevkalade önem arz etmektedir.”

Erbaş; Azerbaycan ile Türkiye’nin örnek dayanışma ve işbirliğine dikkat çekti.

“Milli-manevi değerlere sahip çıkmada, modern meydan okumalara ve tehditlere karşı birlikte hareket etmede, Türkiye'nin islam medeniyetinin korunması ve gelişimindeki müstesna tecrübesini kardeş Azerbaycan ile süreç içerisinde paylaşması gibi hususlarda hep bu karşılıklı dayanışmanın izleri görülmüştür. “