''İslam’ın ilkelerini zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz''

24 Eylül 2019 Salı
''İslam’ın ilkelerini zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz''

 “İslam’ın ilkelerini zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya programının ikinci gününde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen programda "Küresel Dünyada İslam: İslami Miras ve Kültürlerarası İlişkiler" başlıklı bir konferans verdi.

Konferansında, İslam’ın rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünyasının ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Asırlarca farklı dinleri, dilleri, ırkları büyük bir müsamaha ve hassasiyetle bir arada yaşatan Müslümanlar, bugün kendi aralarında mezhep meşrep kavgalarıyla, tekfir ve tefrik sloganlarıyla acımasızca birbirlerinin kanlarını dökmektedir" dedi.

Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak İslam'ın kültürel mirasının ve küresel ilkelerinin sahipsiz kaldığını vurgulayan Başkan Erbaş, "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir. İslam’ın hakikatleri ile İslam coğrafyasının gerçeklikleri arasında var olan gerilim ve mesafe, İslami mirasın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelemektedir" ifadesini kullandı.

“Müslümanların, yeryüzündeki herkese umut olacak teklifler ortaya koyması gerekir”

Başkan Erbaş, İslam toplumlarının içtenlik ve samimiyetle bir araya gelerek derin bir tefekkür ve muhasebe ile yaşadıkları sorunları çözmek, kendi aralarında beraberlik ve kardeşliği tesis etmek zorunda olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Küreselleşen dünyanın idrakine İslam’ı sunmak için öncelikle inanç, tarih, medeniyet bağlamında ve herkes için hukuk ve iyilik zemininde güçlü bir gelecek tasavvuru kurmak önemlidir. Dolayısıyla Müslümanların, eğitimden sanata, ekonomiden psikolojiye kadar bütün alanlarda yeryüzündeki herkese umut olacak cümleler kurması, teklifler ve vizyon ortaya koyması gerekir.”

“İslam medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir bütündür”

İslam’ın fıtrat dini, Müslümanların ise vahyi temel alan, aklı önemseyen, yapıcı, kucaklayıcı, müjdeleyici bir yaklaşımı kuşanan bir ümmet olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Kaba, dışlayıcı, sanatı, estetiği, nezaketi zerafeti öteleyen bir yaklaşımın İslam’ın kültürel mirasıyla da gelecek ufkuyla da alakasının olamayacağı ortadadır. İslam medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir bütündür. Bu bütünlüğe uymayan tavır ve davranışlar insanlık aklında ve kalbinde yer bulamaz” şeklinde konuştu.  

Kültürel mirası doğru anlamak ve çağın sorunlarına İslam düşüncesinden hareketle çözümler üretmek gerektiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “İşbirliği içinde uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurmalıyız. İslam’ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz. Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle, fedakârlıkla, işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız” dedi.