İstanbul’da İlk Ezan Sesi Arap Camiinde Duyuldu

25 Haziran 2019 Salı

İstanbul’da İlk Ezan Sesi Arap Camiinde Duyuldu…

İstanbul’da ilk ezan Arap Camiinde okundu. Emevi ordularının İstanbul kuşatması sırasında yapılan İstanbul’un ilk camisi yıllar içinde birçok önemli olaya şahit oldu.

Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur," hadisi şerifinin güzelliğine erişmek için binlerce Müslüman ve birçok sahabe 600'lü yılların sonu ile 700'lü yılların başında İstanbul'u fethetme umuduyla yollara düştü. 

Emevi orduları İstanbul'u kuşatmak için yedi yıl boyunca Galata'da kaldı ve bu süreçte, bundan 1302 yıl önce ilk camiyi Karaköy'e yaptı. 

717 yılında İslam ordusunun ünlü komutanı Mesleme bin Abdülmelik İstanbul’u kuşattı ve Galata bölgesine ele geçirdi. Bir yıl süren kuşatma sonrasında kale içini fethedemese de yedi yıl boyunca askerleriyle birlikte burada kaldı. Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesi için Bizans Kralı Leon ile anlaşma yaparak Arap Camiini yaptırdı. İstanbul'un ilk camisi olan Arap Camiinden İstanbul semalarına ezan sesi yükseldi. 

Cenevizliler tarafından kuşatmanın kaldırılmasıyla kiliseye çevrilen cami 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından mihrap ve minber ilave edilerek tekrar camiye dönüştürüldü. Cami İspanya'dan gelen Endülüs Araplarının bir kısmının Galata çevresine yerleştirilmesiyle "Arap Mescidi" olarak anılmaya başlandı.

Caminin 1913 yılındaki onarımı sırasında zemininde Latinler ve Cenevizlilere ait kitabeli ve armalı mezar taşları bulunarak, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne nakledildi.  Cami vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle geziliyor.