Tarihi Camide Restorasyon

29 Haziran 2018 Cuma

İzinsiz ve yanlış uygulamalarla özgünlüğünü yitiren Manisa'daki 650 yıllık Ulu Cami’nin aslına döndürülmesi için restorasyon çalışması başlatıldı. 3 yıl sürmesi beklenen restorasyonun ardından tarihi cami yeniden eski ihtişamına kavuşacak. Tarih kokan duvarları, kubbesi, minaresi. Dört bir yanı daha özgün bir hale getirilecek. 650 yıllık tarihi cami aslına uygun olarak yeniden restore edilecek.

Orijinali kaybolan 650 yıllık Ulu Cami'yi aslına döndürmek için çalışma başlatıldı

Manisa’daki Ulu Cami 1366 yılında Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından yaptırılmış. Bursa Ulu Cami ile birçok mimari benzerlikleri bulunduruyor. Osmanlı döneminde külliye olarak kullanılan caminin medresesinde ise bugüne kadar birçok önemli hafız yetişmiş; "Tarihi bir özelliği olmasıyla birlikte yaklaşık 700 yıllık bir eser olmasıyla birlikte Manisa’daki çok kıymetli hafızlarımızın yetiştiği bir medresemiz var. caminin bitişiğinde İshak Çelebinin Türbesi ve medresesi olan külliye şeklindedir. Sağ tarafında hamamı ve daha önceden imareti de mevcut olduğu halde imareti günümüze kadar gelmemiştir."

Asırlardır dimdik ayakta duran cami zamanla yorgun düşmüş, duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş. Tarihi cami 1970’li yıllarda restorasyona alınmış ancak yanlış uygulamalarla ne yazık ki orijinalliğini yitirmiş. İşte bu nedenle Vakıflar Bölge Müdürlüğü camiyi yeniden onarıma aldı; "Cami içindeki daha önce izinsiz olan uygulamalar var bu uygulamaların tamamı kaldırılacak yani minberi mihrabı ve diğer her türlü şeyi caminin minaresi kuran kursuyla birlikte tamamen yenilenecek ve eser inşallah uzun süre belki restorasyona gerek kalmadan milletimize hizmet edecek."

Restorasyon çalışmasının 3 yıl sürmesi bekleniyor. Tarihi cami uzmanların titiz çalışmalarının ardından özgün haliyle yeniden ibadete açılacak.