Deizm, Ateizm ve Nihilizm Kıskacında İnsanlık

18 Ağustos 2017 Cuma

Aylık “Diyanet” dergisinin ağustos sayısında “Deizm, Ateizm, Nihilizm Kıskacında İnsanlık” teması ele alındı. Teknolojiyle birlikte değişen ve yozlaşan inanç, sosyal medya ahlakı gibi konular, çeşitli makaleler ve yazılarla okuyucuya anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık yayın organı Diyanet Dergi’nin Ağustos sayısında “Deizm Ateizm Nihilizm Kıskacında İnsanlık” başlığı altında kapsamlı araştırma ve değerlendirmelere yer verildi. Temel konu, modern toplumların inanç yapısına yönelik tehditlerdi.

İlgili bölümlerde, teknolojinin geliştiği, buna bağlı olarak da iletişim imkânlarının oldukça genişlediği belirtildi. Bu bağlamda, hızla yayılma imkânı bulan yanlış inanç ve düşünce akımlarının özellikle genç nesiller açısından taşıdığı riske dikkat çekildi.

“Diyanet” dergisinde  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, “Deizm: Öncü İsimler ve Temel Doktrin” başlıklı yazısıyla deizm konusunda okuyucuyu bilgilendiriyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Coşkun ise, “Günümüzde Deizm, Ateizm ve Nihilizmi Doğuran Sebepler” adlı yazısında, Batı’da ortaya çıkan bu dinî akımların çıkış gerekçelerini sorguluyor.

Derginin söyleşi bölümünde ise alanın değerli uzmanlarından Prof. Dr. Saim Yeprem konuk ediliyor.

Diyanet Aylık Dergi’ye aile ekiyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği noktalardan ulaşabiliyor.