Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya’da hutbe irad etti

26 Kasım 2021 Cuma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya’da hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya’da hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya Hacıveyiszade Camii’nde “Mümin Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur” başlıklı hutbe irad etti ve ardından Cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın irad ettiği “Mümin Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur” başlıklı hutbe, Diyanet TV’den canlı yayınlandı.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler. Faydasız söz ve davranışlardan da uzak dururlar. Zekâtı verirler, iffetlerini korurlar.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösterir.”

Aziz Kardeşlerim!

Yüce dinimiz İslam, hayatımızın her alanında güzel ve faydalı şeylerle meşgul olmamızı emreder. “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır” hadis-i şerifi ile Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.) bu hakikati dile getirir.

Dinimiz bizi yaratılış gayemize uygun olarak imanla birlikte salih amel işlemeye teşvik eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, vakit ve emek israfına yol açan işlerden kaçınmamızı öğütler. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de kurtuluşa erecek olan müminler şu vasıflarla tanıtılır: “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır.”

Aziz Kardeşlerim!

Demek ki hayatımızın bütün kademelerinde imanımızın gereğini ortaya koymamız gerekiyor. Salih amel yani ibadetler, hayır hasenat, hayırlı işlerle meşgul olmak, Müslümana yakışır hal ve hareketlerde bulunmak, bizi zarar ve ziyana uğramaktan kurtaracaktır. Ancak sadece kendimiz için değil, hakkı başkalarına da tavsiye etmek, sabrı başkalarına da tavsiye etmek müminin en önemli vazifelerinden birisidir. Sırf bunun için Rabbimiz, Asr Suresini indirmiştir. Rabbimiz, müminin, Müslümanın zarara uğramaması için hayatında olması gereken dört önemli ilkeyi bu şekilde bütün insanlığa emretmiştir.

Aziz Kardeşlerim!

Başta ailemiz ve yakınlarımız olmak üzere bütün insanlığa, yaratılan her bir cana faydası olan söz ve amellerimiz, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesiledir. Faydasız işlerden Allah’a sığınmamızı Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.) sık sık hatırlatmaktadır. Hanelerimizin huzuru, ticaretimizin bereketi, birlik ve beraberliğimizin devamı, söz ve eylemlerimizin güzel olmasına bağlıdır. Hakka ve hakikate yaraşmayan, sevgi ve muhabbeti gönül dünyamızdan uzaklaştıran işlerin sonu ise hüsrandır. Nitekim güveni zedeleyen, toplumsal huzuru bozan, kardeşi kardeşten, eşleri birbirinden, ayıran; ya düşünmeden söylenen bir söz ya da dikkatsizce yapılan bir davranıştır.

Kardeşlerim!

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İyi bilin ki, sizi gözetleyen muhafızlar, Kirâmen Kâtibîn melekleri var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şüphesiz iyiler cennette, günahkârlar ise cehennemde olacaklar.”

Aziz Kardeşlerim!

Öyleyse geliniz, imanımızı hayatımıza yansıtalım. İmanımızı amellerimize yansıtalım. Çünkü yaratılışımızın gayesi budur. Mülk suresinde Rabbimiz: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Sizi imtihan etmek için yarattı.” buyurur. Hepimiz bunun için yaratıldık. O yüzden amellerimize, davranışlarımıza, hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. İmanımızı hayatımıza yansıtmamız lazım. Hayatımıza yansımayan, amellere yansımayan, davranışlara yansımayan iman makbul bir iman değildir.

Din gününün yegâne sahibi olan Cenâb-ı Allah’ın her birimize, “Oku şimdi kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter.” buyuracağı mahşer günü için hazırlanalım. Ömür sermayemizi hayrın peşinde koşarak, Rabbimizin rızasını arayarak değerlendirelim. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapmaya gayret edelim. Özümüz ve sözümüz bir, tavır ve davranışlarımız güzel, âkibetimiz cennet olsun.