İslam Dünyası Diyanet’in Kongresinde Uzlaştı

31 Mayıs 2016 Salı

İstanbul, bugün İslam dünyasının birlikteliği açısından tarihi bir uzlaşmaya sahne oldu. Astronom ve islam alimlerinden oluşan heyet 'Hicri Takvim Birliği Kongresine' sunulan iki takvimden biri üzerinde anlaşma sağladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği kongrenin sonuç bildirgesini uluslararası kamuyouna açıklayan isim ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez oldu.

Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi’nden Birlik Kararı Çıktı

Müslümanları aynı gün oruca başlayıp, hep birlikte bayramı karşılamaktan alıkoyan takvim ayrışmasını ortadan kaldırmak için toplanan kongre amacına ulaştı."Umuyorum ki bu toplantı, 60 yıllık İslam dünyasındaki bir ihtilafı ortadan kaldırır, ve hep birlikte özellikle bütün dünyada yaşayan müslüman kardeşlerimizin sevinçlerini, ibadetlerini, vahdet içerisinde, birlik içerisinde yapmalarına vesile olur."

Uluslararası hicri takvim birliği kongresi, 50’ye yakın ülkeden müslüman alim ve astronomu biraraya getirmişti. Amaç, dünya üzerindeki tüm müslümanların aynı günde mübarek Ramazan’a başlayıp, aynı gün bayramı karşılayabilmesini, hac ibadeti sırasında arafat vakfesini aynı anda yapabilmesini sağlamaktı. Bunun için gereken tek bir hicri takvim üzerinde uzlaşmaya varabilmekti. 

Astronomlar ve İslam Alimleri Tek Bir Hicri Takvimi Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Oturumlar 28 mayıs cumartesi günü başladı. Müslüman bilim adamları, kongre bilim kurulu’nun hazırladığı iki takvim üzerinde tartışmalar yürüttü ve sonuç için gözler bugüne çevrildi. Son oturumda, takvimlerle ilgili oylamalar yapıldı. 127 bilim ve ilim adamının katıldığı oylama sonucunu kongre bilim kurulu üyesi ve dünya müslüman alimler birliği genel sekreteri prof. Dr. Ali Muhyiddin El Karadaği açıkladı. Karadaği, Diyanet tarafından desteklenen ve dünya üzerindeki tüm müslümanların oruca aynı gün başlamasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş tekli takvimin 80 oyla kabul edildiğini duyurdu. Ardından sonuç bildirgesini açıklamak üzere sözü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet görmez aldı;

Dini Metinler ve Astronomik Kurallar Arasında Çelişki ve Çatışma Yoktur

"Kongre bütün dünyada uygulanması için tek bir takvimi tercih etmiştir. Böylece herkesin önünde tek bir hicri takvim bulunacaktır. Bu takvim hilalin dünyanın herhangi bir yerinde gözle veya astronomik aletlerle rasat aletlerle görülebilme imkanını ve hem klasik fakihlerin çoğunluğunca hem de günümüz fıkıh akademilerinin çoğunluğunca kabul edilen ihtilafi mataaliye yani hilalin başka yerlerde görülmesinin farklı hükümler getirmesine itibar edilmemesi görüşünü esas almıştır. Bu takvim dini metinler ile kesin astronomik kurallar arasında bir çelişki ve çatışma olmadığından astronomik ölçütler ve fıkhi kuralları beraberce gözönüne almıştır." 

Görmez: Karar Azınlık Halinde Yaşayan Müslümanlar Açısından Oldukça Önemli

Bildirgede tekli takvimin, yaşadıkları ülkelerde azınlık konumunda bulunan müslümanlar için taşıdığı öneme de atıf yapıldı; "Özellikle azınlık halinde yaşayan müslümanlar arasında bu sorun tek bir devlet içinde bazen iki, bazen de üç farklı günde oruç ve bayram yapma noktasına varacak, aşırı durumlara yol açabilmektedir. Önceden belirlenmiş standart bir takvim müslüman azınlıkların bayramlarda tatil imkanına kavuşmalarını da sağlayacaktır."

Ayrıca onlara yaratılmak istenen algının aksine yüce dinimizin bilimsel gelişmelere kapalı olmadığını, hatta bilimle uyumlu olduğunu, çevrelerine sunma noktasında yardımcı olacaktır. Kongre Avrupa, Amerika ve benzeri bölgelerdeki müslüman azınlıklardan bayramlarını sembol günlerini, ve dolayısıyla duygu ve düşüncelerini birleştirme yönünde çalışmalarını önerir.

Peki, takvimin tüm dünyaya tanıtılması noktasında ne gibi çalışmalar yapılacak?

"Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına, söz konusu takvimin, üzerinde çalışmalar yapılarak bütün islam alemince kabul edilebilecek tek takvim haline gelebilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı başkanlığına sunulmasını ve bu yolla takvimin islam ülkelerine arzedilmesini tavsiye eder."

Görmez, sonuç bildirgesini bir kez de arapça okudu. Ardından, Kur’an tilaveti yapıldı, toplantının sonunda ise Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi’nin duasına hep beraber amin denildi;

"Yarabbi ilmimizi artır, seni tespih ederiz, bizim senin verdiğinden başka ilmimiz yoktur. Sen alimsin, hakimsin, Suriyedeki kardeşlerimize teşekkür ederiz, Türikye’deki kardeşlerimize teşekkür ederiz, müslümanların meseleleriyle, davalarıyla ilgileniyor."