İsraf Konusunda Ürkütücü Rakamlar

31 Mayıs 2018 Perşembe

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyanın kanayan bir yarasına dikkat çekmek için, bu yıl Ramazan temasını “İsraf Olmasın” olarak belirlemişti. İşte israf konusunda çarpıcı birkaç rakam ve dünyamızın hali.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan teması olan “İsraf” aslında hayati bir sorun

Diyanet İşleri Başkanlığ'ının Ramazan için dikkat çektiği “israf” konusunda, ilk akla gelen; gıda tüketimi ve gündelik hayattaki ihtiyaç maddelerinin yerinde kullanılma-ması konusu oluyor. Geniş manasıyla israf hayatın her alanında, kaynakların zayi edilme-mesi anlamına geliyor. İslam israfın her türlüsünden Müslümanların kesinlikle uzak durmasını emrediyor. İşin insani yanı ve ekonomik boyutu da israftan kaçınmayı, tasarrufu öngörüyor.

Yılda 10 milyon kişi açlıktan ölüyor, 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor

Her israf bilinçli ve farkında olunarak yapılmıyor şüphesiz. İnsan, ihtiyacının ne olduğunu tam olarak belirleyemediği için farkında olmasa bile israfın içine düşebiliyor. Diyanet Dergi’nin son sayısında da israf konusu ayrıntılı olarak ele alındı; İsraf konusundaki çarpıcı rakamlar aslında bu konunun ne derece hayati olduğunu ortaya koyuyor. Yılda 805 milyon insanın yani dünya nüfusunun % 11’inin yetersiz beslendiği, yaklaşık 10 milyon insanın ise açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği dünyamızda, yıllık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği tahmin ediliyor. Bu israfın ekonomik değeri ise 1 trilyon dolara karşılık geliyor.

Türkiye’de günde yaklaşık 6 milyon ekmek çöpe atılıyor

Dünya Gıda Örgütü verilerine göre israf edilen veya verimsiz kullanılarak kayba uğrayan gıda miktarının, dünya gıda üretiminin üçte birini oluşturması ise tüyler ürpertici bir israf çılgınlığını açıkça ortaya koyuyor. Ekmek tüketiminin dünyaya göre yüksek olduğu Türkiye’de, günlük yaklaşık 6 milyon ekmek, yıllık toplamda ise 2 milyar adeti aşkın ekmek çöpe atılıyor. Bunun  ekonomik kaybı 220 milyar liraya yaklaşıyor. 

Ekmek israfında Avrupa Birliği'nin ortalama rakamı üretilen ekmeklerin 3’te biri civarında. Gelişmiş ülkelerde çöpe atılan gıdaların % 40'ı, aslında yenebilecek durumda. Zengin ülkeler yılda yaklaşık 222 milyon ton yenebilir ürünü heba ediyor. Bu miktar, neredeyse Sahra altı Afrika ülkelerinin yıllık toplam gıda üretimine karşılık geliyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise yılda 150 milyon ton buğday ve buğday ürünü bir şekilde heba oluyor. Sadece bu kayıp bile, dünyada geri kalmış, fakir ülkelerdeki açlığı ortadan kaldırabilecek buğday miktarının altı katını oluşturuyor.