Medya ve Dini Meseleler

8 Kasım 2018 Perşembe

“Medyada dini meseleleri ele alırken sahih bir dil oluşturulmalı.” Bu çağrı İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli’den geldi. Çamdereli, “Bu konuda sorunlar var, ama bu sorun medyada değil, medyanın içeriğini yönetenlerde” diyor.

Her alanda olduğu gibi medyanın, dini yayınlar konusunda da önemi çok büyük. İnsanları bir doğruya ikna etme, İslamın doğrularını izah etme ve doğru dini bilgiyi Müslümanlara etkili şekilde ulaştırma konusunda yazılı ve görsel medyanın gücü bilinen bir gerçek. aslında medya ve din bir arada anılıyor ama belki din diye anmamak lazım dine ait olan şeylerle bir aray getirebiliriz ama madyayla dini bir araya getirmek çok mümkün görünmüyor bu muhakemat özellikle yanlış bir muhakemat özellikle söyleyelim.

Çamdereli: Medya yöneticileri sahih bir din dili bulmalılar

Günümüzde dini konuların televizyonlarda ele alınış şekli geçmişe göre biraz olsun,  disiplin altına alınmış görünüyor. Dinin konuların medyada yer buluş şeklini istanbul ticaret üniversitesi iletişim fakültesi öğretim üyesi prof. Dr. Mete çamdereli ile konuştuk; "Türkiye deki bu dil meslesi açısından değerlendirirsekte sahih bir din dili sahih din dili derken, sanki bugüne kadar din dili sahih değilmiş gibi algılanmasın. Ama medyada kullanılacak dilin nasıl olması gerektiği anlaşılsın nasıl olması gerektiği konuda mülahazalar aslında bugün bizim sahih bir din dili arayışımızın uzantıları olarak karşımıza çıkıyor. Sorunlar var mı çok fazla var iyi şeyler var mı aslında medya okadar da günahkar değil günahkar olan bizleriz medyanın içeriğini yönettiğimiz için."

Prof. Dr. Çamdereli, medyada dini konuların sahih bir dille anlatılması gerektiğini vurguluyor. “Sorun televizyonun dilinde değil, o dili belirleyenlerde” diyor. Medya yöneticilerinin kendilerine sahihi bir dil oluşturma konusunda ortak bir çalışma yaparak sorunları ortadan kaldırabileceklerini belirtiyor.