Nijeryalı Öğrenciler İlkel Şartlarda Hafız Olmaya Çalışıyor

26 Şubat 2018 Pazartesi

İslam coğrafyasının refah içindeki bölgelerinde yaşayanlara ibret teşkil edecek bir haberimiz var sırada. Sizi Nijerya’daki hafız olmaya çalışan öğrencilerle tanıştıracağız. Onların defterleri, Hatta Kur’an-ı Kerim’leri bile yok. Ayetleri ahşap levhalara yazıyorlar. Ama Allah kelamını öğrenmek konusunda engel tanımıyorlar.

Nijeryalı öğrenciler ilkel şartlarda hafız olmaya çalışıyor

İmkansızlıklar içinde yüce dinimizin rehberi olan Kur’an-ı ve dinlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Onlar, nüfusunun yaklaşık yüzde 60’nın müslüman olduğu Nijerya’da yaşayan Şeyh Hamza dan Girawa medresesi'nin öğrencileri. Yaşları 5 ila 17 arasında değişen öğrenciler Dara adı verilen ilkel okullarda Kur'an-ı Kerim’i ezberleyip hafız olmaya çalışıyorlar.  

"Bu medreseden yüzlerce öğrenci mezun oldu. Şu anda 200'den fazla öğrencimiz var. İmkanlarımız gerçekten çok kısıtlı buna rağmen gördüğünüz gibi Kur’an-ı ezberliyorlar. Tek amaçları Nijerya için İslam dini için en hayırlı insan olmak…"

Yokluk içinde, derme çatma kulübelerde ders görüyorlar. Defter veya dijital tabletler yerine "icen aduwa" adı verilen ağaçtan yapılan tabletler üzerinde ezber yapıyorlar. Kalem yerine ise kömür parçaları veya mürekkep kullanıyorlar. Levha üzerine yazılan ayetler ezberlendiğinde siliniyor ve yerine yeni ders yazılıyor.