Osmanlı'nın İlk Mescidi: Kuyulu Mescid

6 Temmuz 2017 Perşembe

600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk mescidi. Bilecik’in söğüt ilçesindeki 40 kişilik bu mescit, içinde bulunan ve bizzat Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen kuyu nedeniyle “kuyulu mescit” diye de anılıyor.

Bir imparatorluğun filizlendiği topraklarda kurulu bu şirin yapı, Ertuğrul Gazi mescidi…

Osmanlı devletinin kurucusu Ertuğrul Gazi’nin bu mescidin yapıldığı arsayı gayrimüslimlerden satın aldığı rivayet ediliyor.

“Kayı boyu pek de hoş karşılamıyor. Hatta tepkilerin de olduğunu görmekteyiz. İşte gayri müslim mahallesinde bir mescidin ne işi var şeklinde. Ancak Ertuğrul Gazi’nin bir planı var bir düşüncesi var. Adaleti, hoşgörüyü Hristiyanlara veyahut o dönemdeki gayri müslim topluluklara bir bakıma öğretebilmek gayesini de güdüyor.

40 kişilik bu ibadet mekânı, içindeki su kuyusu nedeniyle “kuyulu mescit” diye de anılıyor.

Kuyunun hikâyesi ise, bölgeye yerleşen kayı boyunun kullandığı suların zehirlendiği ve Ertuğrul Gazi’nin mescidin içinde bir kuyu kazdığı rivayetiyle başlıyor.

“ Ertuğrul Gazi kimsenin haberi olmadan su kuyusunu kazmaya çalışıyor. Üç gün önce kendisi içiyor suyun zehirli olmadığını kimseye zarar vermediğini görüyor, bir de atına içiriyor yani bu da Osmanlıdaki adaleti göstermemiz açısından önemli.”