Arakan'da Zulüm Devam Ediyor

28 Şubat 2018 Çarşamba

İslam coğrafyasında acılar bir biri üstüne geldiği için; sonraki, bir öncekini gündemin gerisine itiyor. O coğrafyalardan biri de şüphesiz Arakan. Bangladeş’e sığınan 700 bin civarında Arakan'lı müslüman, kendileri için sıkıntılı da olsa, yapılan anlaşmaya rağmen topraklarına dönemiyor. Zaten, bölgeden gelen bilgilere göre Myanmar yönetimi de halen o topraklarda zulmü sürdürüyor.

Türkiye dışında dünya, Myanmar’da çözüm bekleyen krizi unuttu, unutmaya çalışıyor

Myanmar yönetimi belki de amacına ulaştı, 300 civarında müslüman köyünü haritadan sildi, binlerce arakanlı müslümanı katletti. 700 bin civarında arakanlı müslümanı vatanlarından uzaklaştırdı. Arakanlılar, şimdi Bangladeş’teki kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor, topraklarına dönecekleri günü bekliyor…

Dönüş anlaşması yapıldı ama arakanlıların güvenlik endişesi devam ediyor

Arakanlı müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, 23 kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakan'lı müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakan'lı müslümanlara bu ülkede bm tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor. Anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak, dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu. Zaten, o anlaşma Arakanlılara güven vermiyor.

Myanmar yönetimi de “anlaştık” diyor ama, Arakan’da sürdürdüğü zulüm, samimiyetini sorgulatıyor. Avrupa Rohingya Konseyi kurucularından İbrahim Muhammed’in uluslararası kamuoyuna da çağrısı var; "Uluslararası toplum Ruanda'yı biliyor, Bosna'yı biliyor. Biz 'insanlığa karşı suç' diyoruz, BM 'zulüm' diyor; biz 'soykırım' diyoruz, BM 'etnik temizlik ' diyor. Her zaman geç kalıyor. Myanmar'da vatandaş olmasak da, bu  bizi öldürme hakkı vermez onlara. Uluslararası toplum, acil önlem almalı. Bizi kurtarın artık."