Yitik Taşı - Dayanışma ve Dürüstlük Örneği

27 Haziran 2018 Çarşamba

Osmanlı döneminde, sadaka alanın ve verenin birbirini görmemesi için oluşturulan sadaka taşlarını biliyorduk ama, sanıyoruz “yitik taşını” duyanınız pek yoktur. Ecdadımızın, hayran bırakan geleneklerinden birini daha tanımak için Sivas’a gidiyoruz şimdi.

Osmanlı döneminde bölgedeki kayıp eşyalar “yitik taşı”ndaki bu oyuğa bırakılırdı

Osmanlı Devletinde 3. Murat Han'ın vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yaptırılan Sivas’taki Kale Camii'nin minaresi altındaki yitik taşı, çevrede kaybolan eşyaların bulunması için insanlar yardımcı oluyordu. Yapıldığı dönemden bu yana, civarda bir eşya bulanlar, bu oyuğun içine bırakırdı. Adı da bu nedenle “yitik taşı” yani “kayıp taşı” olarak kondu.

Bölgede birşey bulan da, birşeylerini kaybedenler de yitik taşına koşardı. Toplumsal bir yardımseverliği ortaya koymanın yanında, insanların dürüstlüğünün de göstergesiydi, yitik taşları; "Bunu ilk kez burada görüyorum keşke günümüzde de böyle şeyler olsa. Osmanlıdan gelen bu güzel alışkanlıkların olması çok güzel müslümanlığa yakışan da budur demek ki geçmişte de insanlara güven gayet iyiymiş."